ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/02/1954

אישור צווי מכס; דיון על מדיניות מסי העקיפין (המשך); חוק לתיקון פקודת המכס; מסי סחורות על ציוד ספורטיבי (הצעה לסדר-היום שהועברה לוועדה על ידי הכנסת); תלונת ארגון הנשים הציוניות כלליות על הטלת מכס ומס מותרות על סחורות הנתרמות לארגון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים