ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/01/1954

המשך הדיון על חברת השילומים; הצעה לתיקון סעיף 196(ד), צו תעריף המכס והפטור מס' (3); הצעות לסדר ושאילתות; משכורתם של מ"מ הקבוע של נשיא בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט; שוויון במיסים ויעילות במשק המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים