ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/01/1954

הדיון על השילומים; ההסכם עם חברת החשמל; חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות) (תיקון מס' 4), התשי"ד 1954; שוויון במיסים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים