ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/01/1954

אישור החלטות ועדת משנה א' בענייני מלווה חובה; הצעות לסדר; הצעת חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים