ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/01/1954

הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (כספים), התשי"ד- 1953; חברת החשמל; תקציב מטבע החוץ לשנת 1953/54

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים