ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/01/1954

דו"ח חברת השילומים; הדיון בעניין חברת החשמל; הדיון בעניין מס-ההכנסה; המשך הדיון בתקציב מטבע חוץ 1953/54; סיכום הדיון על המו"מ עם חברת החשמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים