ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/01/1954

הדיון על צווי מכס ובלו; הצעות לסדרי הדיון בתקציב; הצעת חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות), התשי"ד - 1953; משכורתם של מ"מ הקבוע של נשיא בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים