ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/12/1953

דיון בנושא מס הכנסה; העלאות בתעריפי הדואר והטלפון; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים); חוק שטרי בנק, התשי"ד - 1953; מסקנות ועדת המשנה; שונות; תקציב מטבע חוץ (1 ביולי 1953 - 31 במרץ 1954)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים