ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/12/1953

אישור הצעות משרד האוצר על העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 1953/54; המשך הדיון בענייני מס הכנסה; שינוי תעריף בחוק מסי מכס בלו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים