ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/12/1953

המשך הדיון המשא ומתן בין הממשלה וחברת החשמל; הענקת "גמול תפקיד" לעובדי משרד מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים