ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/12/1953

בירור בענייני "אל-על" בהשתתפות שר התחבורה; בירור בענייני אספקת מצרכי מזון למטבחי פועלים במקומות עבודתם בהשתתפות שר המסחר והתעשייה; הדיון על דו"ח הוועדה לענייני מטבע חוץ; הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (כספים), התשי"ד 1953; שונות; שחרור מוסדות ממלווה חובה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים