ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/11/1953

שאלות חברי הוועדה ותשובות שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים