ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/11/1953

הדיון בדו"ח האוצר לחדשים אפריל ספטמבר; שאלות חברי הוועדה ותשובות שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים