ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/11/1953

אספקת מזון כשר במטבחים במקומות העבודה; המשך הדיון במשכורת השופטים; הצעה לסדר-היום - דיון בעניין "אל-על"; חוק המלווה (מוסדות כספיים), התשי"ד 1953; שוויון במסים ויעילות במשק המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים