ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/11/1953

שונות; תשובות שר האוצר לשאלות לברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים