ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/11/1953

חוק מלווה חובה, התשי"ג- 1952; סיום הדיון בעניין פטור ממס נסיעות חוץ; שאלות והערות לדברים שנאמרו ע"י משרד האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים