ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/10/1953

המשך הדיון בעניין משכורת השופטים; שאלות חברי הוועדה והצעות לסדר דיוניה; תקנות לבצוע חוק מלווה חובה, התשי"ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים