ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/08/1953

הלוואה לאופירה הישראלית; הלוואות לשיכון פקידים מועברים לירושלים; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"ג-1950; רזרבה מיוחדת לשנת הכספים 1953/54

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים