ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/08/1953

אישור מתן לחקלאים; הדיון בדרישות עובדי משרד מבקר המדינה; הדיון על ענייני הארנונה; הוצאות אש"ל והענקות לחברי-הכנסת; סדר עבודת הוועדה; פטור ממלווה חובה; תשלום הוצאות לקצין הכנסת; תשלום לבעל מזנון הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים