ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/08/1953

המשך הדיון בבעיית משכורת השופטים; צו בדבר שינויים בתעריף המכס; צו לפטור ממס מסויג ומס מותרות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים