ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/08/1953

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (המשך); תקציב ביניים למשרד הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים