ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/08/1953

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה); חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים) (מס' 2) (כספים), התשי"ג 1953; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; חלקו של תקציב הדואר בתקציב הפיתוח; שחרור ממלווה חובה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים