ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/08/1953

אישור הקצבה לנופש לעובדי הכנסת; חוק מלווה חובה - תקנות; מפרעה לשופטים; תקציב הפיתוח - א. חקלאות ב. השקיה; תקציב הפיתוח - תעשייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים