ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/08/1953

חוק הבלו על צמיגים, התשי"ג- 1953; חלוקת הזמן לקריאה שניה ושלישית של חוק התקציב; צו תעריף המכס והפטור (מס' 21), התשי"ג - 1953; תקציב משרד החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים