ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/08/1953

הדיון על תקציב הפיתוח - חקלאות; סעיף התעשייה בתקציב הפיתוח; קבלת משלחת בעלי-תעשייה ובעלי - מלאכה בירושלים; תוספת סעיף לתקציב הרגיל- משרד הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים