ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/08/1953

דיון בבקשת משרד האוצר למתן ערבות להגדלת האשראי לחקלאים; חוק הבלו על צמיגים, התשי"ג 1953; חוק מלווה חובה (תקנות בדבר שווים של בניינים מסוימים); תיקון פקודת מלט פורטלנד; תיקונים לחוק התקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים