ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/07/1953

המשך ההצבעות על התקציב; השתתפות בתקציב הפיתוח; חוק התקציב לשנת 1953/54, התשי"ג- 1953; תוספות וקימוצים; תקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים