ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/07/1953

גמר הדיון על חוק מס נסיעות חוץ, התשי"א -1950 צו בדבר פטור מתשלום המס; הדיון על הצעת חוק הבלו על צמיגים, התשי"ג - 1953; תערוכת כיבוש השממה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים