ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/07/1953

חוק החלפת שטרי בנק (הוראת שעה); חוק מס נסיעות חוץ, התשי"א- 1950- צו בדבר פטור מתשלום המס; תקציב הפיתוח (יוני-יולי); תקציב משרד הבריאות; תקציב משרד העבודה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים