ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/07/1953

אישור צו מסי מכס ובלו-שינוי תעריף מס' 20; חוק מס נסיעות חוץ, התשי"א- 1950 צו בדבר פטור מתשלום המס; מס מסויג ומס מותרות, התשי"ג- 1953 צו לפטור ממס מסויג ומס מותרות; שונות; תשובות שר האוצר לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים