ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/07/1953

החלפת שטרי בנק ישנים; המשך הדיון על התקציב; תקנות החלפת שטרי בנק ומלווה חובה (תנאי המלווה) הוצאת תעודות למוכ"ז; תשובות שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים