ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/06/1953

אישור רשימת מוסדות המבקשים אישור בהתאם לסעיף 57(א) של חוק מלווה חובה; חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה (תשלומי חובה), התשי"ג - 1953; מילואים לתשובת מר ברין לשאלת חבר הכנסת אלישר בדבר השער לפוליסות ביטוח; פקודת תעריף המכס והפיטורים, 1937 חוק מסי מכס ובלו (שנוי תעריף), התש"ט-1949 צו בדבר שינויים בתעריף המכס; תקציב הביניים (יוני אוגוסט); תקציב ההוצאה לשנת 1953/54 (משרד המסחר והתעשייה); תשלום פיצויים ליישובי ספר מכספי הארנונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים