ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/06/1953

הוצאות תעודות למוכ"ז תמורת אישורי מלווה החובה; חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה); מלווה חובה פיקדונות נפקדים; שונות; תקציב ההוצאות של משרד הדתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים