ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/06/1953

חוק מס נסיעות חוץ, התשי"ג-1953; חוק מקדמה למס הכנסה, התשי"ג-1953; סקירת שר האוצר על ביקורו בארצות הברית; שאלות והצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים