ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/05/1953

אישור עודפי התקציב של הכנסת משנת 1952/53; אישור ערבות למועצה לשיווק פרי הדר; חוק מקדמה למס הכנסה, התשי"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים