ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/05/1953

חוק מלווה חובה, התשי"ג 1953 (תקנות בדבר חישוב שוויו של ציוד או של מלאי סחורות שהובאו ללא הקצבת מטבע חוץ); סדר עבודת הוועדה; תשובות מנהל משרד התחבורה על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים