ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/05/1953

חוק מלווה חובה, התשי"ג-1953 - תקנות בדבר חישוב שוויו של ציוד או של מלאי סחורות שהובא ללא הקצבת מטבע חוץ; תקציב הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים