ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/03/1953

הצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1953/54; חוק ניירות ערך אנגליים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים