ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/03/1953

הארכת תוקף ערבות הממשלה ל"אמון"; הצעת תקציב נוסף להכנסת והוצגה; חוק להארכת תקפן של תקנות לשעת חרום לתיקון תקנות ההגנה (כספים ), התשי"ג-1953

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים