ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/03/1953

המשך הדיון על התקציב אומדן ההכנסה; שונות; תקציב ביניים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים