ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/03/1953

המשך הדיון בתקציב הפנסיה וההוצאה לשנת 1953/1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים