ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/03/1953

חוק לתיקון פקודת מס רווחי חברות; חוק מס רכוש ומלווה חובה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים