ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/02/1953

הצעות ושאילתות; סקירת שר החוץ; תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה לשנת 1952/53

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים