ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/02/1953

שונות; תשובת האוצר לשאלות ביחס לדין וחשבון הכספי הזמני ל-31/12/52

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים