ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/02/1953

דו"ח כספי זמני: ההכנסה הממשית 01.04.52- 31.12.52 ביחס לאומדן 01.04.52 - 31.03.53; שונות; תוספת לתעריפי החשמל של חברת החשמל בירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים