ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/02/1953

המדפיס הממשלתי; הצעות לסדר היום ושאילתות; חוק לתיקון פקודת המטבעות הקטנות; חוק לתיקון פקודת מס ריווחי חברות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים