ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/01/1953

אישור צו מכס ובלו מס 9; אישור צו תעריף והפטור (מס 6) וצו מסי בלו על טבק (שינוי תעריף); הוצאת תעודות למוכ"ז על סכומים שגנבו לפי חוק החלפת שטרי בנק; הצעות א. ציזלינג ביחס לנושאים שנידונו בוועדה בשבוע החולף; הצעת חוק לתיקון פקודת מס ריווחי חברות; חוק הנשיא חיים וייצמן (גמלה ועזבון); שאילתות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים