ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/01/1953

המלצות ועדת הכספים בקשר ליחסים הכספיים בין הממשלה והרשויות המקומיות; העברות מסעיף לסעיף בתקציב משרדים שונים לשנת הכספים 1952/53 תקציב משרד המשפטים תקציב משרד המשטרה; סדרי הדיון בתקציב 1953/54; צו מסי בלו על כוהל מפוגל (שינוי תעריף), התשי"ג 1952; צו תעריף המכס והפטור (מס' 5), התשי"ג 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים