ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/01/1953

דיון בחברת עמידר; הסדר היחסים הכספיים בין הממשלה והרשויות המקומיות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים