ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/01/1953

העלאת תעריפי השימור בטלפונים; סדרי עבודת הוועדה; צו תעריף המכס והפטור (מס' 3), התשי"ג -1952; צו תעריף המכס והפטור (מס' 3), התשי"ג -1952; תשובות שר האוצר לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים